เติมด้วยระบบ VIP

99999 R$

Robux พร้อมจำหน่าย

กรอกชื่อผู้ใช้งาน Roblox

กรอกจำนวน Robux

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการซื้อโรบัค กรุณาเข้าสุ่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อโรบัค
ขั้นตอนการซื้อ R$
จำนวนเงิน 0 THB สามารถซื้อได้ 0 $R
วิธีและการดำเนินการรูปแบบ Configure game
  1. กรุณากรอก Roblox Username เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเกมส์ของท่าน
  2. กรอกจำนวน Robux ที่ต้องการซื้อโดยมีค่าบริการ Rate 5/THB
  3. กรุณากดเข้า Game Configure เพื่อเข้าไปตั้งค่าที่ Configure this Place
  4. กรุณาตั้งค่า Private Server เป็น Public Server
  5. กรุณาไปที่แถบ "Access" เลื่อนหา Private servers เปลี่ยนเป็น "Paid" และกำหนดราคาเป็น 0 Robux เพื่อที่จะได้รับ R$ เข้าในระบบบัญชี 0 R$
  6. ยืนยันการสั่งซื้อ Robux R$
  7. โดย Robux จะเข้าบัญชีภายใน 5-7 วัน